معرفی مؤسسه

(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)

الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا  الله و الصلاة و السلام على رسول الله وآله الأطهار

مؤسسه جهانى سبطين (عليهماالسلام)
مؤسسه اى است مستقل كه به صورت جهانى و فرامرزى با اهداف دينى و فرهنگى فعاليت مى كند و فرآورده ها و خدمات خود را به زبان هاى مختلف (عربى، فارسى، انگليسى، اردو و ...) عرضه مى نمايد و به دور از گرايش هاى سياسى و بدون وابستگى جناحى، فقط در مسير دينى و فرهنگى كه همانا اعتلاى كلمه اسلام و قرآن و مذهب تشيّع است، تلاش مى كند و همواره به آرا و ديدگاه همگان حرمت مى نهد و به قانون و مقرّرات پايبند است.

بانى و مؤسس
با علم و ايمان به ضرورت فعاليت هاى دينى و فرهنگى و بايستگى اين واجبِ مقدس و احياى مذهب تشيع و دفاع از آموزه ها و حرمت بزرگ آن، مؤسسه جهانى سبطين (عليهماالسلام) پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران به همت حضرت آيت الله سيّد مرتضى موسوى اصفهانى (حفظه الله) بنيانگذارى و تأسيس گرديد.

s murteza mousawi esfahani

ايشان در سال 1328 در نجف اشرف از پدرى روحانى (مرحوم آيت الله سيد محمد موسوى اصفهانى) و مادرى ولايتمدار زاده شد. دانش هاى مقدماتى را در محضر پدر فرا گرفت و پس از آن براى تكميل درس هاى خويش در محضر علماى بزرگ حوزه علميه نجف اشرف، دانش اندوزى كرد و پس از تكميل تحصيلات عاليه دينى به تدريس و ارشاد پرداخت. ايشان در سال 1359 كه نظام بعثى عراق انديشمندان و عالمان را تحت تعقيب و شكنجه قرار داده و به قتل مى رساند (كه در اين مسير برادر برومند ايشان، روحانى مبارز سيد محمد على نيز به شهادت رسيدند) به قم هجرت نمود و اينك علاوه بر تأسيس مدرسه و مؤسسه به كار تأليف و تلاش هاى دينى مشغول است.
ارتباطات ايشان با جوامع مردمى كشورهاى اسلامى و مراجعه هاى گسترده مردم، وى را در وادى خدمات خيريّه دينى كشاند و اينك روزانه وقت عمده خويش را به حل مشكلات مردم، پاسخ گويى به سؤال ها و رفع نيازهاى آنان اختصاص داده است.
اهداف
مؤسسه جهانى سبطين (عليهما السلام) در راستاى هدف گزارى هاى ترسيم يافته خود اهداف ذيل را دنبال مى نمايد:
الف: انجام طرح ها و پروژه هاى پژوهشى در عرصه علوم دينى و دانش هاى انسانى در راستاى نيازهاى بشر امروز و نيز احياى فرهنگ گرانسنگ شيعى و آثار مكتوب آن و پشتيبانى و ارائه ى خدمات به پژوهشگران هم هدف.
ب: تأسيس و اداره مدارس دينى، آموزش علوم دينى حوزوى به زبان هاى گوناگون در ايران و ساير كشورها در مقطع هاى مقدماتى، عالى، تخصصى و هم چنين كشف استعدادهاى نهفته و پرورش آنها.
ج: تبليغ و اطلاع رسانى با بهره گيرى از فناورى روز به صورت فرامرزى و گسترده; (اينترنت، انتشارات، مطبوعات ادوارى، اعزام مبلغ، جلسات عمومى و خصوصى به اقتضاى شرايط روز و مناسبت ها و ...)
د: تلاش در جهت آشنا ساختن جوامع جهانى با توانمندى فكرى اسلام و مذهب شيعه و نيز بهسازى برگردان مفاهيم و آموزه هاى دينى و ارائه ى الگوهاى مؤفق و كارساز در امر تبليغ.

ساختار تشكيلاتى
مؤسسه جهانى سبطين (عليهماالسلام) با رياست عاليه حضرت آيت الله سيد مرتضى موسوى اصفهانى، ساختار تشكيلاتى خويش را بدين گونه تنظيم نموده است:
رياست عاليه به عهده حضرت آيت الله سيّد مرتضى موسوى اصفهانى مى باشد.
* هيئت مؤسسين.
* هيئت علمى.
* معاونت مطالعات و پژوهشها.
* معاونت مدارس علوم دينى.
* معاونت اجرايى.
* معاونت روابط بين الملل.
* معاونت اطلاع رسانى.
* بخش چاپ و انتشارات.
* بخش خدمات علمى.
* و ساير بخش ها و واحدها.

طرح هاى كارى و اولويت ها
مؤسسه جهانى سبطين(عليهماالسلام) در مسير دستيابى به اهداف خويش طرح ها و برنامه هاى خاصى را تنظيم كرده است كه در سه مقطع: كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، زمان بندى شده اند. ما در اين طرح هاى واقع بينانه به بررسى نيازهاى بشر امروزى پرداختيم و جايگاه شيعه را بدور از آرمانگرايى و توهم كاويده و بر اساس نيازها و پيش بينى هاى معقول طرح هاى كارى را تنظيم كرديم كه در محورهاى زير خلاصه مى شوند:
1. پرورش، اعزام و استقرار مبلغان مذهبى.
2. نگارش تك نگاشت ها و مجموعه هاى فروستى و كتاب هاى سخته و خوش خوان و گرانسنگى كه هم بار علمى دارند و هم راهبردى مى باشند.
3. تقويت و معرفى پايگاه اينترنتى سبطين(عليهما السلام).
4. احياى ميراث فرهنگى مكتوب شيعى.
هر چند اين مؤسسه مى كوشد به اهداف فراروى خويش جامه عمل بپوشاند ولى به اقتضاى تشنگى و نياز جوامع آن سوى مرزها و فراوانى مستضعفان فكرى و برساخته هاى بى پايه و فزونى راهجويان و پژوهشگران غير مسلمان و به ويژه انبوه تبليغات ضد دينى و ضد شيعى و شبهه افكنى معاندان; بر آن است كه در آغاز اين راه مقدس و دشوار به پاسخ گويى و حل ابهام هاى موجود در مذهب شيعه بپردازد و در اين راه آثارى چند به جامعه اسلامى عرضه كرده است.

دستاوردهاى پژوهشى
از دستاوردهاى به انجام رسيده مؤسسه در زمينه هاى; تأليف، تحقيق و ترجمه به چاپ رسيده مى توان به موارد زير اشاره كرد:
الف: واحد مطالعات و پژوهش هاى عربى
1.تحقيق و نشر كتاب فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
در 6 جلد (فقه).
2.محاضرات آيت الله العظمى الخويى (رحمه الله) فى المواريث (فقه).
3. المولى فى الغدير (كلام).
4. عقيلة قريش، آمنة بنت الحسين(عليه السلام) (تاريخ).
5. أدب الشريعة الاسلامية (أدبيات).
6. أنصار الحسين(عليه السلام) ... الثورة والثوار (تاريخ).
7. معالم العقيدة الاسلامية (عقائد).
8. قصص القرآن الكريم دلالياً و جمالياً (تفسير).
9. هوية التشيّع (عقائد).
10. بضعة المصطفى(صلى الله عليه وآله).
11. الحسن بن على (عليهما السلام) رجل الحرب والسّلام.
12. التحريف والمحرّفون.
13. وظائف المنتَظِر في غيبة المنتَظَر.
14. الاُسرة في فقه المذاهب الإسلامية (جامعه شناسى).
ب: واحد مطالعات و پژوهش هاى فارسى
1ـ مهربان ترين نامه (شرحى بر نامه 31 نهج البلاغه).
2ـ قطره اى از درياى غدير.
3ـ پرسش ها و پاسخ هاى اعتقادى.
4ـ غربت ياس.
5ـ سلسله مباحث مهدويت.
6ـ مقالات فقه، عقايد و اخلاق.
ج: واحد مطالعات و پژوهش هاى اردو
1ـ ترجمه كتاب «شهادت مادرم زهرا(عليها السلام) افسانه نيست» با عنوان «شهادت حضرت صديقة طاهره يك حقيقت هى».
2ـ ترجمه كتاب «مهربان ترين نامه» با عنوان «سب سى زياده مشفقانه وصيت نامه».
3ـ ترجمه كتاب «قطره اى از درياى غدير» با عنوان «قطرئه درياى غدير».
د: واحد مطالعات و پژوهش هاى انگليسى
1ـ برگردان كتاب: «شهادت مادرم زهرا(عليها السلام)افسانه نيست» تحت عنوان:
FATIMAH THE MARTYRDOM OF ADHART
ZAHRA (P.B.U.H) IS NOT A FICTION
2ـ برگردان كتاب آمنه بنت الحسين(عليها السلام) تحت عنوان: Amineh the Daghter of Al-Hussein(p.b.u.t.)
3ـ سلسله مباحث اعتقادى.

نگاهى گذرا به سايت مؤسسه سبطين(عليهما السلام)
www.sibtayn.com
در جهان امروز كه به حق عصر فناورى رسانه اى و دوران چيرگى اطلاع رسانى است، كسانى مى توانند در عرصه فرهنگ و اطلاعات فعاليت كنند كه با ابزار روز مجهّز باشند. مؤسسه سبطين (عليهماالسلام) با يقين به ضرورت بهره گیرى از فناورى اطلاع رسانى روز، پايگاه اينترنتى خود را در تاريخ 17 ربيع الاول 1424 ق. همزمان با سالروز ميلاد حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) افتتاح نمود و هم اكنون با زبان های فارسی، عربى، انگلیسی، فرانسوی، آذری و ترکی استانبولی فعال مى باشد و به زودى با زبان های دیگر نيز راه اندازى خواهد شد. اين پايگاه اينترنتى مشتمل بر قسمت هاى متنوع علمى و آموزشى چند رسانه اى مى باشد كه مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1. دائرة المعارف فرهنگ اسلامى.
2. اصول اعتقادى.
3. سيره معصومين (عليهم السلام).
4. اخلاق اسلامى.
5. علوم قرآنى.
6. احكام شرعى.
7. قيام عاشورا (حماسه حسينى).
8. امام زمان (عج) و انتظار.
9. كتابخانه.
10. كتابخانه صوتى و تصويرى.
11ـ اسلام پژوهى.
12. دعا و زيارت.
13. پرسش و پاسخ.
14. فرآورده ها.
علاوه بر اين، بخش هاى ديگرى مانند: تالار گفتمان، پند روز، پيشنهادها و انتقادها و ... در اين پايگاه وجود دارد که مقالات برگزيده و مباحث مفيد ديگرى در گستره دين و مذهب را در اختيار پژوهشگران قرار خواهد داد و علاوه بر دو زبان عربى و فارسى، مخاطبان ديگر با زبان هاى انگليسى، فرانسه، تركى استانبولی و آذری را از سراسر جهان پشتيبانى می کند.

* * * * * *

مؤسسه جهانى سبطين (عليهماالسلام) با گشاده دلى پذيراى انتقادات سازنده، پيشنهادات راهبردى و همكارى هاى صميمانه انديشمندان و اربابان خرد و دانايى است و صميمانه دست های هميارى و هماره سبز آنان را مى فشارد.

دیدگاه‌ها   

-1 #10 پاسخ: معرفی مؤسسهGuest 1402-03-08 19:27
سیاست یعنی
روش برخورد با طواغیت و حاکمیت اسلام در جهان

اسلام غیرسیاسی
اسلام مرده
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+3 #9 پاسخ: معرفی مؤسسهناصر 1398-09-07 01:40
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت همه برادران زحمت كش در وبسايت
موسسه جهانى سبطين
برادران عزيزى كه فكر مى كنند وبسايت بايد سياسى باشد در اشتباه هستند چون اين وبسايت جهانى هست و بينندگان زيادى از كشورهاى گوناگون دارد ما كه در خارج از ايران هستيم نيازى به سياست داخلى هيچ كشورى نداريم فقط نياز به افكار و كتابها و معلمومات دينى هستيم
وبسايتهاى زيادى هستند كه كارهاى سياسى يا خبرهاى سياسى مى دهند شما برويد انجا
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
-7 #8 salamaziz 1392-01-28 14:05
مگر می شود شیعه و غیر سیاسی
فقط اگر تفکرات حلبی داشته باشیم و از این قبیل تفکرات
والا بی بی دو عالم برای چی رفت بین در و دیوار
حضرت علی برای چی
اسلام دین بدون سیاست را رد می کند ان شاء الله که ما سیاست زده نباشیم و الا بصیرت چیز بدی نیست
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+11 #7 تقدیر و تسکرمحمد علی فیض 1391-12-04 10:34
با سلام
مطالب خوبی در سایت شما بود
من همیشه از مطالب موجود در سایت موسسه جهانی سبطین استفاده میکنم
بسیار آموزنده است
انشاالله خداوند متعال بر توفیقات شما بیافزاید
و حضرت آیت الله موسوی اصفهانی در زیر سایه بقیه الله الاعظم سلامت و موفق باشند.
ایشان مایه مباهات ما و عهده دار نشر فرهنگ اصیل و ناب شیعی در نسل امروز میباشند.
اجرشان با مولایمان علی (علیه السلام) و مادرشان حضرت فاطمه (سلام الله علیه)
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته
محمد علی فیض
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
-20 #6 پاسخ: معرفي موسسهپروانه 1390-05-30 10:59
به نام خدا
سلام.از این مطالب مربوط به اهل بیت را به زبان های گوناگون ارائه می دهید جای خدا قوت دارد اما جای شگفتی است که در معرفی خود اصرار دارید خود راغیرسیاسی معرفی کنید، مگر شیعه می تواند غیر سیاسی باشد. به امید هدایت به سوی حق در پرتو اندیشه های الهی اهل بیت
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+17 #5 پاسخ: معرفي موسسهشهرام لله گانی 1389-12-26 12:41
با سلام و احترام،خدا قوت،التماس دعا
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+15 #4 تقدير وتشكرعلي رحيميان محقق 1389-07-19 19:49
باسلام، از سايت زيباي شما استفاده كردم، واقعاً دست مريزاد! از خداي رحمان و رحيم مي خواهم كه أجر شما را از خزاي غيب خويش بدهد و همواره دست با كفايت مولاي ما أميرالمومنين عليه السلام پشتيبان شما باشد. انشاء الله، قم المقدسه، علي رحيميان1389/7/1 8
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+14 #3 یا مهدی عجشاهد 1389-04-19 06:34
سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران
واقعاً خسته نباشید
خدا قوت ...
التماس دعا
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+12 #2 قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربیاحمد 1389-01-25 23:18
با سلام و خسته نباشید
از زحمات شما در راه اندازی این چنین وب سایت گرانبها تشکر می کنم.
خداوند به شما جزای خیر و موفقیت بیشتر عطا بفرماید.
و من الله توفیق
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+15 #1 ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللهاحسان عادل نژاد 1388-09-10 20:37
واقعا لذت بردم انشاالله در تبلیغ فضائل اهل بیت وپاسخ به شبهات وبرائت از دشمنان اهل بیت همیشه موفق باشد و خود امیرالمونین پاداشتان را عطا کنند یا علی
نقل قول کردن | گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
اخبار مؤسسه
فروشگاه
درباره مؤسسه
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع

@sibtayn_fa

loading...
آخرین
مداحی
سخنرانی
تصویر

روزشمارتاریخ اسلام

1 محرّم الحرام

 ١ محرّم الحرام ١ ـ آغاز ايّام حزن آل محمد(علیهم السلام)٢ ـ حادثه شعب ابیطالب٣ ـ اولین جمع...


ادامه ...

2 محرّم الحرام

٢ محرّم الحرام ورود كاروان حسینی به كربلابنا بر مشهور در روز دوم محرم سال 61 هـ .ق....


ادامه ...

3 محرّم الحرام

 ٣ محرّم الحرام ١ـ دعوت جهانی اسلام توسط پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله)٢ـ نامه‌ امام حسین (علیه...


ادامه ...

4 محرّم الحرام

٤ محرّم الحرام سخنرانی عبید الله بن زیاد در مسجد كوفهعبید الله بن زیاد حاكم كوفه برای این...


ادامه ...

6 محرّم الحرام

١ـ یاری خواستن حبیب بن مظاهر از بنی اسد٢ـ اولین محاصره آب فرات1ـ یاری خواستن حبیب بن...


ادامه ...

7 محرّم الحرام

 ٧ محرّم الحرام ممنوعیت استفاده از آب فرات برای كاروان امام حسین(علیه السلام)بعد از آنكه عبیدالله بن زیاد،...


ادامه ...

8 محرّم الحرام

ملاقات امام حسین(علیه السلام) با عمر بن سعد در كربلاامام حسین(علیه السلام) به هیچ وجه راضی به...


ادامه ...

9 محرّم الحرام

١ ـ محاصره خیمه‌های امام حسین(علیه السلام) در كربلا٢ ـ رد امان نامه شمر توسط حضرت ابوالفضل...


ادامه ...

10 محرّم الحرام

١ـ عاشورای حسینی٢ـ وفات حضرت امّ سلمه (سلام الله علیها)٣ـ هلاكت عبیدالله بن زیاد٤ـ قیام حضرت مهدی...


ادامه ...

11 محرّم الحرام

١ـ حركت كاروان اسیران از كربلا٢ـ برگزاری مجلس ابن زیاد ملعون1ـ حركت كاروان اسیران از كربلاعمربن سعد...


ادامه ...

12 محرّم الحرام

١ـ دفن شهدای كربلا٢ـ ورود کاروان اسرای کربلا به كوفه٣ـ شهادت امام سجاد‌(علیه السلام)1ـ دفن شهدای كربلاروز...


ادامه ...

13 محرّم الحرام

١ـ اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) در مجلس ابن زیاد٢ـ نامه عبیدالله بن زیاد به یزید٣ـ شهادت عبدالله...


ادامه ...

15 محرّم الحرام

 ورود نمایندگان طایفه «نَخَع» به مدینه و پذیرش دین اسلامرسول گرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله) در...


ادامه ...

19 محرّم الحرام

حركت كاروان اسیران كربلا از كوفه به طرف شام یزید ملعون در جواب نامه عبیدالله بن زیاد به...


ادامه ...

20 محرّم الحرام

مراسم عروسی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)بنا بر قول مشهور شب بیست و یكم محرم سال...


ادامه ...

25 محرّم الحرام

١ـ شهادت سيّد الساجدین علی بن الحسین‌(علیهما السلام)٢ـ قتل «محمد امین» به دستور برادرش «مأمون»1ـ شهادت سيّد...


ادامه ...

26 محرّم الحرام

١ـ شهادت علی بن الحسن المثلث‌٢ـ محاصره شهر مكه و سنگ باران كعبه توسط سپاه یزید1ـ شهادت...


ادامه ...

28 محرّم الحرام

١ـ رحلت حذیفه بن یمان٢ـ ورود كاروان اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) به بعلبك٣ـ تبعید امام جواد‌(علیه السلام)...


ادامه ...
01234567891011121314151617

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. دستاوردهای مؤسسه
  2. سخنرانی
  3. مداحی
  4. کلیپ های تولیدی مؤسسه

سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page